Sunday, November 30, 2008

अंगारा

दिवसाच्या आकांक्षांना
रात्रीचा मोका
मनाच्या हिंदोळ्याला
काळजाचा झोका

मनही फाटलं
काळीज तुटलं
जीवन मात्र
झुलतच राहिलं...

सारं सरलं
खाली उरलं
फाटकी झोळी
काळा अंगारा...

---संतोष डुकरे (College Of Agriculture, 2005)

No comments: