Thursday, December 2, 2010

सिंहगडावर...

स्थित ताऱ्यांचा खडा पहारा
रातकीड्यांचे अखंड गायन
धुक्‍या धुक्‍यांची अंगभर गोधडी
अन्‌ रानफुलांचा मंद धुंद गंध...

कथा व्यथांची अलगद पानगळ
दवाश्रूंची पाल्हाळ टपटप
गात्र गात्र गोठवणारे
कड्‌याकपारी अस्वस्थ चिरमौन...

घोरपडीची आल्हाद सळसळ
टिटवीची कर्कष टिवटिव
अन्‌ मशालींचे भडभडते टेंभे
मनभर सरसर, ऊरभर थरथर...

सिंहगडावर...

(संतोष, 1 डिसेंबर 2010, रात्री 9, सिंहगड, पुणे)

हे सिंहगडा...

चांदण्यात दवानी भिजला,
न्हाला माखला थिजला,
तान्हासखा सिंहगडा तू
भवानीसम भासला...

चांदण्यात निजला बुद्ध,
की शेषशय्यी चक्रधर,
तू दुधावर तरली साय,
हे सिंहगडा शुभांकर...

ऐंशी वर्षाच्या म्हाताऱ्यानं,
दातांनी स्वराज्य रक्षिले,
तान्हा खंडीभर रक्तानं,
तुज तट बुरुज शिपिले...

कळीकाळाचे सुटले भान,
कड्याकपारी घुमते शिळ,
गड्या तुह्या पाषानाला,
जिजाऊच्या ह्दयाचा पिळ...

कोंढाण्या कोंडून जरी तु,
मौनात क्षण साधिले,
पानं पानं पाती गाती,
मावळ्यांचं गौरव गानं...

हे सिंहगडा आमची तरीही,
सुनसान ललकारी आज,
सोडूनी जनांची लाज,
डफ तलवारी चढू दे साज...

(संतोष, 1 डिसेंबर 2010, रात्री 8.30, सिंहगड, पुणे)