Thursday, December 2, 2010

सिंहगडावर...

स्थित ताऱ्यांचा खडा पहारा
रातकीड्यांचे अखंड गायन
धुक्‍या धुक्‍यांची अंगभर गोधडी
अन्‌ रानफुलांचा मंद धुंद गंध...

कथा व्यथांची अलगद पानगळ
दवाश्रूंची पाल्हाळ टपटप
गात्र गात्र गोठवणारे
कड्‌याकपारी अस्वस्थ चिरमौन...

घोरपडीची आल्हाद सळसळ
टिटवीची कर्कष टिवटिव
अन्‌ मशालींचे भडभडते टेंभे
मनभर सरसर, ऊरभर थरथर...

सिंहगडावर...

(संतोष, 1 डिसेंबर 2010, रात्री 9, सिंहगड, पुणे)

No comments: