Friday, April 9, 2010

प्रेम

गालिब, तु म्हणाला होतास...
संत्या... प्रेम खूप वाईट असतं, करु नकोस !

पण मी ऐकलं नाही...
आता मी आहे, ती आहे... आणि डोळ्यात पाणी.

(संतोष, 10-4-10, 1 am, कोथरुड)

No comments: