Sunday, August 22, 2010

खरीपाच्या कळा

खरीपाच्या कळा, डोईला झळा
खरपुस उन्हानं, रापला मळा

उठं पाऊस भिडला, शिवार बी अडला
वाफसा येईल मातीला, मुठं धरायची चाड्याला...

कंबर कस तू, नेटानं लढ तू
दाणं टपोरं येतील घामाला...

खरिपातच बघ खुलखुळलं खळं
धाटा धाटाला माळा मोत्याच्या...

(संतोष, 31 मार्च 2010, स. 11.00, सकाळ, पुणे)

(1 जून 2010 च्या दैनिक ऍग्रोवन मध्ये पान नं 2 वर प्रसिद्ध)

No comments: