Tuesday, July 12, 2011

थेंबाचं दान...

फेकून सारी लक्तरं
ढगांनी असं मुक्त व्हावं
आशा दाटल्या पापण्यांना
थेंबा थेंबाचं दान द्यावं...

मॉन्सूनच्या ढगांना
अशी अवेळी कळ यावी
ढेकळा ढेकळात यावे प्राण
कोंबांनी नभी झेप घ्यावी...

हवा-पाण्याच्या नाकावर
असं उभारी पिक यावं
तोडून सारे संकेत
जगण्याचं नवं गित गावं...

(संतोष, 11 जुलै 2011, धायरी, पुणे)

No comments: