Tuesday, July 12, 2011

आषाढ घनात...

नदीच्या मळ्यात
उसाच्या रानात
एक पाखरु भिरभिरते...

आषाढ घनात
पाझर डोळ्यांत
सजनाच्या सयीने तळमळते...

(संतोष, 12 जुलै 2011, धायरी, पुणे)

1 comment:

Vinod L Gunjal said...

ek number sir..
khup chhan aahe kavita..!!