Sunday, December 28, 2008

कुंपन

एकूलता साकव....
वाहती नदी,
तिचाच सोबती
नागमोडी रस्ता,
दूरवर....

दूरवर...
एकांतच साधणारं,
पुणेरी जोडपं
वाहतं पाणी,
वाहत्या भावणा
आपल्याच नादात,
पाण्यात...

पाण्यात...
झेंडूचा हार,
मिरच्यांची माळ
शिकारी खंड्या,
आणि चोचितील
तडफडता मासा... साकवावर...

साकवावर...
सारीचं यंत्र,
काही सजिव काही निर्जिव,
व त्यांचं मरण येईपर्यंतचं
जगत रहाणं.... आजूबाजूला...

जाहिरातीच्या बोर्डवर,
हसणारी बाई,
फिरत्या घारी आणि
चरख्यावरील गांधी
निराधार एकाकी अस्वस्थ... नदीकाठी..

नदीकाठी... तिच दलदल,
तेच कावळे आणि
तेच सडाऊ शेवाळ
कागदाचे कपटे आणि
बरच काही... तळात...

नदीच्या तळात...
पश्‍चिम लाली,
साकवी सावली,
काठावरील कुंपन
नदीच्या... साकवाच्या... आणि माझ्याही...

कुंपन...
नदीला... मलाही...
तरीही शांत, तरीही गप्प
अवचित एखादा हुंदका
आणि थरथर ह्दयाची
फक्त क्षणभर...

Santosh Dukare (Z Bridge, Pune, 2006)

No comments: