Thursday, December 25, 2008

शापीत

काट्याला खेटून काटा
काट्याशेजारीच उभा
कोवळ्या कोमल आशेची
कुठे आलिय मुभा...

दिवस महिने साल
ऋतू मागून ऋूतू गेले
आणि मग आभाळ फाटले
निसर्ग भोग का कुना चूकला

जन्म झाला काट्या कुट्यात
जन्माने मी शापीत
तरीही हसले, तरीही फुलले
उमललेही हळूहळू

पण, खुडले मला स्वार्थ्यांनी
यात माझा काय गुन्हा ?
सरणावर पसरविल्यावर
मी शापीत पुन्हा....

---संतोष.
(ऑगस्ट 2004 - येगाव, ता. चिपळून, जि. रत्नागिरी)

No comments: