Thursday, October 7, 2010

प्रेमधुंदी

तु लब्धूनी मज झुकावे
मी शब्दात तुज गुंफावे
नाते वृक्ष वेलीचे
तुझ्या माझ्यात फुलावे...

यावी गाली आरक्ती लाल
ओठांचा रक्तिमा गोड
तु उसने उसासे द्यावे
मी चिंब तुला उसवावे

घन्या कुरुळ्या बटीने
तु मजला जखडावे
तुज ओठांच्या चंबुने
अमृत कुंभ उपडावे

मी साद नभाने द्यावी
तु धरती परी भिजावे
कुंभ रिते रिते भरुनी
तन मन अंकुरुनी यावे

मी तुझ्यास्तव झुरावे
तु माझ्यास्तव सुकावे
तुझे-माझे उरले जगणे
प्रेमधुंदीत सरावे...

(संतोष, सायंकाळी 5.30, 9 सप्टेंबर 2010, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींचे कार्यालय, पाचवा मजला, ब्लॉक 1, सचिवालय, नवीन इमारत, गांधीनगर, गुजरात)

No comments: