Wednesday, May 5, 2010

बस्स...

तू बस्स म्हणालीस,

अन्‌ मी थांबलो

श्‍वास थांबले

क्षण थांबले

अन्‌ मग तू अवचित निघून गेलीस

थांबलेल्या ह्दयातून...

आता बस्स म्हणायलाही कोणी नाही

डोळ्यातील पाण्याला....

(संतोष, 5 मे 2010, शनिवारवाडा, पुणे)

No comments: