Wednesday, May 5, 2010

गर्भपात

काही चाललेलं नाही माझं
सगळं कसं शांत आहे
समुद्रासारखं... तळ्यासारखं...
फक्त लाटा उसळताहेत,
पोटातल्या पोटात...
होताहेत गर्भपात आतल्याआत

समुद्र, तळ्यातलं पाणी
डोळ्यात भरती येतेय
आणी लाटांचे होतायेत हुंदके

थोपवलाय मी समुद्र
पापण्यांच्या जाळ्याने
एखादा थेब पाझरतोय
बुबुळांतून आतल्या आत...
थेट घशात... कंठापर्यंत...
न्‌ि रेंगाळलीये जिभेवर...
थेंबा थेंबाची कडवड चव

काही चाललेलं नाही माझं
सगळं कसं शांत आहे
समुद्रासारखं... तळ्यासारखं...

(संतोष, 5 मे 2010, पुणे)

No comments: