Thursday, May 6, 2010

ऍग्रोवन आलाय साथिला

पाऊस पडला, शिवार फुलला
सुटलाय गंध मातीला, आरं मातीला
ऍग्रोवन आलाय साथिला
बघ, ऍग्रोवन आलाय साथिला...

खरीप तोंडावं आलाय, बसलाय का ?
रब्बी धरायचा हाय ना, थांबलाय का ?
आरं, उन्हाळ्यातबी फुललं मळा
नि धाटाला धाटाला लागतील कळा...

उठ्‌ ऍग्रोवन आलाय साथिला
चल, ऍग्रोवन आलाय साथिला

तू ज्ञानानं नडला, पुढं हाये आम्ही
तु अन्यायानं पिडला, संगं हाये आम्ही
आता मनगटाला भिडव मनगट,
ग्लोबल भरारी घ्यायाला...

चल ऍग्रोवन आलाय साथिला
उठ ऍग्रोवन आलाय साथिला...

(संतोष, 6 मे 2010, कोथरुड, पुणे)

1 comment:

rush said...

hey nice poem santosh