Sunday, June 15, 2014

मी काही जगातला पहिला बाप नाही !

गेला बाजार शेकडो युगं
नियतीचे पाढे घोकून
अगणित वृक्ष वनात
झडतात बीज फोकून

सालोसालचं बिजारोपन 
शेडा बुडखा वाढ झाड
फुलन फलन प्रजनन
बाप्याचा बाप, बाईची आई

मी काही जगातला पहिला बाप नाही !
तरी लेकराची माया, सर म्हणता सरत नाही !

(संतोष, १५ जून १४, कोथरुड, रात्री १२)

No comments: