Thursday, July 16, 2015

गजर गाड्याचा

आता आभाळाकडं पाहवत नाही
सगळं मोकळं मोकळं मोकळं
मध्येच एखादं ढगाड
ते ही वाऱ्यावर उनाड
मातीची ओल चालली खोल
अंकुरण्याआधीच सुकताहेत कोंंब
मॉन्सूनच्या झुल्यावर
आशा निराशेचा हेल
बडा ढग पोकळ पाणी
वारा अजूनही आरद बेरसा
पंचांग, घट, आयएमडीचा दिर्घ पल्ला
कशात काय न् कशाचं काय
गजर गाड्याचा निवद शेंगुळ्याचा

(संतोष डुकरे, 1 जुलै 15, नगर)

No comments: