Thursday, July 16, 2015

पडिक

मॉन्सून मागं रानोमाळ हिंडताना
लक्षात कसा आला नाही
माझ्या शेतात वारा घुमलेला...
उंबराच्या खोडावं चिक्कूंच्या आळ्यात
काजव्यांच्या फुटल्यात फांद्या
लखलखाट पाना कोंबात...
मी फिरत होतो दाजीपूरात
चांदण्यांच्या झाडाच्या शोधात
काळजापुढं काळीज खोलतं व्यथा
मी टिपून सारा गर्भ, सांगतो कथा
पाऊस नुकसान कर्जाचा भुंगा
मॉन्सूनभोवतीचा खाटा पिंगा
दादा म्हणाले भाऊ मेथी गेली आपली...
थंड संथ लयदार हेलकावता वारा
नारळाच्या झावळ्या झोंबकळत्या
आंब्या जांभळीच्या रित्या कुशी
पेरत्या मुठीत चांदण्या रित्या
नजरभर खाटं आभाळ, भुकिस्ता वारा
मॉन्सून आला झोडपून गेला वाफसा बेतात
टमटाचा बाग पडला, बाजरी भिजली
मुंगसं सुद्धा खाईनात भुईमुगाचं मॉड
कठणा मठणाचं करायचं काय, बाजार की पाभार
पावसाचं खरंय भाऊ, पण ठाकरं सोडून चालल्यात काम
पाऊस बदललाय, अडचणी बदलल्यात
वारा घुमतोय माणसं घुमत्यात
बदलाच्या लाटांवरती
पिकं मानसं सारीच डुलत्यात...
तरीही...
पावसाचं गणित, पिकाचा हिशेब व शेवटचा प्रश्न
यंदा इनमती पडिक ठेवायची ना आपली ?
- संतोष डुकरे, २६ जून १५, पारगाव - जुन्नर

No comments: