Sunday, June 13, 2010

तु बोल ना...

तु बोल ना...

तु बोलणार म्हणून
सारं जग थांबलंय
पानं फुलं ऊन वारा
काळजानं नभ पांघरलंय

ओठ थोडे हळूच उघड
वेडं दव पाझरलंय
थेंब मोत्याचे झेलाया
माझं मन मोहरलय

मान वेडावू नको अशी ही
तना मनात चांदणं फुललंय
तुझे शब्द सोसणार नाही
मी शब्दगंधात चिंबलोय

तुझा नाद भिनलाय कानी
अन्‌ गंध हदयाच्या कुपीत
गात्र गात्र गुणगुणतंय
तुझ्या सयीच्या खुशीत

(संतोष, 11 जून 2010, 12.00 PM, शनिवारवाडा, पुणे)

No comments: