Sunday, June 13, 2010

नात्याचं नको नातं

हात असू दे पाठी

अन्‌ शब्द माझ्या ह्‌दयाशी

नात्याचं नको नातं

फक्त श्‍वास बांधू दे गाठी

Santosh, 12 jun 2010, Shaniwarwada.

No comments: