Sunday, June 13, 2010

माझ्या मनच्या पाखरा

माझ्या मनच्या पाखरा,
शांत हो...
डोळे पुस,
आणि झटकून टाक पिसं...


वळवाच्या पावसानंतर,
जशा जमिनीला भेगा...
तुझी वाट एकटी पाखरा,
नको साद कोरड्या नभा...


फिरवू दे पाठ जगाला,
नवं आभाळ शोध...
तोडू दे नातं जात्यांना,
नवं रान शोध...


जळलं जरी सत्व सारं,
जळत नाही पिळ...
सुत नवं धरण्याआधी
झटक भाळीची धूळ...


माझ्या मनच्या पाखरा,
शांत हो...
डोळे पुस,
आणि झटकून टाक पिसं...


संतोष, 12 जून 2010, रात्री 12.50, कोथरुड, पुणे

No comments: