Sunday, June 13, 2010

आता थांबावसं वाटतंय...

मी थांबतो आता

खरंच आता थांबावसं वाटतंय
अनवाणी चालनं...
भुकेलं राहनं...
सगळंच झेंजाट,
आता सोडावसं वाटतंय....

खरंच,
आता थांबावसं वाटतंय


अन्‌ चालावं कुणासाठी
वाट पाहणारंही कोण आहे
चिमण्याची घरट्याला
त्या पिंपळाची साथ आता
सदाची सोडाविशी वाटतेय
खरं सांगतो
आता थांबावसं वाटतंय...

बास झालं हे सॅंडीचं
रोज नवं जगणं
कुणाच्या तरी नावानं
क्षण क्षण रडणं
पालथ्या घड्यावरचं पाणी
आता मोडावसं वाटतंय
खरं सांगतो
आता थांबावसं वाटतंय

पण साली ही आशा खूप भिक्कार आहे
नाद जडला सुटत नाही
नशा काही उतरत नाही
तुच सांग
मी काय करु
दमलोय, थकलोय, विरघळलोय कनाकनानं
खरंच आता थांबावसं वाटतंय...


(संतोष, 11 जून 2010, 11.00 PM, शनिवारवाडा, पुणे)

No comments: