Sunday, June 13, 2010

तुझ्या स्वप्नांची ओंजळ

--- एक दिवस असाही येईल
तुझ्या स्वप्नांची ओंजळ
आणि अपेक्षांची गाठोडी
सुखा सुखी रिती होतील
आज फक्त भरत रहा
तुझ्या स्वप्नांची ओंजळ
आणि बांधून ठेव गाठोडी
झगडण्याच्या आठवणींसह

फक्त पाहत रहा वाट
अविरत अविश्रांत...

एक दिवस असाही येईल
तुझी स्वप्न तुझ्या ओंजळीत
अन्‌ अपेक्षा होतील रित्या कुशीत
तु फक्त सोसत रहा
झेलत रहा क्षण
येतिल तसे येऊ दे
भिजलिस तर भिजत रहा
होरपळलिस तर पोळत रहा
पण, डोळ्यांच्या पापण्या
सदा खुल्या असू दे आशेसाठी
अन्‌ ओंजळ खुली असू दे स्वप्नांसाठी
आज फक्त झेलत रहा
झेलत रहा क्षण
जगत रहा हावऱ्यासारखी
जशी आहेस तशी...

गरज नाही बोलायची
शब्दांना झुलवायची
ओठ खोटं बोलतील कदाचित
फक्त भाषा कळू दे डोळ्यांची
ओंजळ सदा खूली ठेव
अन्‌ गाठोडी उघडी
क्षण फक्त झेलत रहा
क्षण फक्त जगत रहा
जशी आहेस तशी...


फक्त एक काळजी घे
ओंजळ हाती धरताना
बोटांतील फटीला विसरु नको
नकळत सैल सोडायला
तुझ्या स्वप्नांचे कवडसे
झरु दे, पाझरु दे...
तनामनात, श्‍वासाश्‍वासात
अन्‌ धुंद होऊ दे जगणं...
जसं आहे तसं
क्षण फक्त जगत रहा
जसे येतिल तसे
पाऊस आला भिजत रहा
वनवा लागला जळत रहा
विश्‍वास ठेव आशेवर
अन्‌ ओंजळीखालच्या ओंजळीवर
तुझी स्वप्नं शाबूत राहतील
जिवंत राहतील सदा...
भिजलेल्या पानापानातून
होरपळलेल्या काडाकाडातून
अन्‌ अवचित त्यांचा फिनिक्‍स होईल...

(संतोष, 11 जून 2010, 10.00 PM, शनिवारवाडा, पुणे)

No comments: