Monday, July 5, 2010

झेड ब्रीज'वरुन

पुण्यात मी पहिल्यांदा एमपीएस्सीची तयारी करण्यासाठी दाखल झालो. स्टडीला अभ्यास करायचो. रहायला लकडी पुलाच्या कॉर्नरला मोरेंच्या बिल्डींगमध्ये होतो. संतोष धायगुडे, रियाज इनामदार, किशोर खरात, एकनाथ अमुप आणि मी. त्यावेळी झेड ब्रीज हा माझा फिरण्याचा, पाय मोकळे करण्याचा, भाषणांची तयारी करण्याचा, पाठांतर करण्याचा आणि टाईमपास करण्याचा अड्डा होता. त्यावेळच्या काही करतूती....

1)
तुझ्या मोहक हास्यामागे
स्वार्थ कधी दिसला नाही
तुझ्या मधाळ डोळ्यांमागे
कपट कधी दिसले नाही

तुझ्या लाल ओठांमागे
मत्सर कधी दिसला नाही
पण तुझ्या नजरे मागे
तुझा चालुपणा कधी लपला नाही...

2)
रामायण राम-रावणामुळे नाही
तर सितेमुळे घडलं
महाभारत कौरव-पांडवांमुळे नाही
तर द्रौपतीमुळे घडलं

माझ्या मित्रांनो जरा सावध रहा...
आता काळ-वेळ आपली आहे

3)
मैत्रिणीच्या खांद्याआडून
तुझं चोरुन पहाणं
मला चिंब भिजवून
तुझं कोरडंच रहाणं...

4)
अचिंब कमळ पाण्यात
कोरडे भाव डोळ्यांत
नाही तुज्या मनात
मग का हसतेस गालात

5)
वाहता वारा उनाड ओढणी
आणि माझं ह्दय कातर
अल्याड मी, पल्याड तू
आणि आपल्या मधील अंतर

6)
ढळला खांद्यावरुन पदर
वाऱ्याचा गुन्हा
की तुझाच निर्लज्जपणा
ऑन दं झेड ब्रीज...

7)
स्वतःच्या धुंदीत
जो तो आहे दंग
पुण्यातील माणसांना
ना रुप ना रंग

8)
झेलीत साऱ्या उष्ट्या नजरा
मुठेत वाहिला काल
एक सुगंधी गजरा
पण... सुकलेला, चुरगळलेला

9)
पुलावरील तुझं वागणं
सारं जग पाहत होतं
तुला त्याची जाणीव नसेल
पण पुलावरुन पाणी वाहत होतं...

10)
प्रवास संपला साथ संपली
सारं आता थांबणार का
भेट क्षणाचीच आपली
आठवण पुन्हा काढणार का

11)
वठलेलं झाड आज
गदागदा हललं
ना ऊन ना वारा
पण श्रावणाला भुललं

12)
खांद्यावरील मोकळे केस
आणि भुवयांमधील बिंदी
श्‍वेत वस्त्र अंगावर
धिरगंभिर योगिनी

13)
अपरे केस
टपोरे डोळे
आणि भांगातील कुंकू
अबोल चेहरा
रुक्ष डोळे
आणि तुझा निरोपाचा हात

14)
तुझा चेहरा सुकलाय
डोळे निस्तेज झालेत
हे कशाचं लक्षण
मला कळतंय...
कदाचित....
नाही...
मीच वेडा आहे.

No comments: