Monday, July 5, 2010

चारोळ्या आणि सारोळ्या (2003-05) 3

  • 21) पाखरु

दारुच्या एका ग्लासा ग्लासात

पाखरु खोल बुडून गेलं

पिलं तोवर पिलं

नी पिऊन झाल्यावर उडून गेलं...

  • 22) प्राण

मला नक्की काय होतंय

माझं मलाच कळत नाही

जिवात जीव नसूनही

प्राण काही ढळत नाही

  • 23) जीवनाच्या रस्त्यावर

जिवनाच्या रस्त्यावर

तुझ्या माझ्या पायवाटा

कधी जुळंच नयेत... कारण

मला खड्यात पडायचं नाही !

  • 24) बरे झाले

बरे झाले देवा

तिने केला माझा हेवा

तिला आठवून आता

नाही झुरणार केंव्हा

  • 25) मुकी वाट

मी थांब म्हटल्यावर

तू काही थांबणार नाहीस

म्हणून तुझ्या मुक्‍या वाटेकडं

मी कधी पाहणार नाही.

  • 26) तुटता तारा

पौर्णिमेच्या चांदण्या रात्री

एक तारा ओघळला

कुण्या निष्ठूर चांदणीसाठी

त्याचाही जीव पाघळला

  • 27) चार खांदे

माझ्या जिवनाची नौका

लागो केव्हाही नदी पार

पण नक्की भेटतील का

मला हक्काचे खांदे चार

  • 28) दगा

दिवा जळत असताना

जळणारे खुप असतात

पाणी वाहत असताना

वाहणारे खुप असतात

प्रेम कसंही असू द्या

दगा देणारेही खूप असतात

  • 29) थेंब

माझ्या आसवांच्या थेंबा थेंबात

चार सोनेरी क्षण आहेत

दोन तुझ्या भेटीचे

तर दोन विरहाचे आहेत...

  • 30) दिवस

जो दिवस माझ्यावर आला

तुझ्यावर कधी येऊ नये

जिव लावून अर्ध्यावरती

तुला कोणी सोडू नये

No comments: