Monday, July 5, 2010

चारोळ्या आणि सारोळ्या (2003-05) 2

11) नशिब
माझं स्वतःचं नशिब
माझीशीच का खेळतं...
पाहिलेलं प्रत्येक स्वप्नं
मृगजळ का ठरतं..

12) मुक्ती
तुला माझ्याशी बोलण्याची
माझी काही सक्ती नाही
पण एक लक्षात ठेव
तुझ्या माझ्या प्रेमाला
मरणाशिवाय मुक्ती नाही

13) फरक
तुझ्या माझ्या प्रेमात
फक्त एकच फरक आहे
तुला प्रेमभंग करण्याची
तर मला सहण्याची हौस आहे

14) लायकी
माझ्या प्रेमभंगात
तुझा काही दोष नाही
मीच माझी लायकी विसरलो
तुझ्यावर काही रोष नाही

15) आठवण
तू जेथे असशिल तेथे
नेहमी अशीच सुखी रहा
आम्हा दुर्जनांच्या आठवणी टाळून
तुझ्या धेय्याकडे चालत रहा

16) नशा
तुझ्यासाठी झुरण्यातही
एक वेगळीच नशा आहे...
माझ्या प्रेममय जिवनाची
तिच खरी दशा आहे...

17) चेहरा
माझा चेहरी मी
आरश्‍यात कधी पाहिलाच नाही
बरे झाले तु सांगितलेस
आता मी आरशात कधी पाहणारच नाही

18) मध
फुलाकडे पाहताना
काट्यात कधी अडकू नका
मधाच्या गोड आशेनं
विष कधी चाटू नका

19) माफी
सुखाच्या आशेनं
मी तुला दुखःच दिलं
शक्‍य असेल तर माफ कर
तुला विचारल्याशिवायच प्रेम केलं

20) अंधार
रात्रीच्या अंधारात
प्रकाशाची आशा आहे
ह्दयाच्या अंधारात
स्वप्नाची आशा आहे
पण माझ्या जिवनाची
आशाच अंधार आहे

No comments: