Thursday, July 8, 2010

राणी गं...

कासराभर दिस बाकी
मी जाणार राणी गं..
प्रेमाला सांग आपल्या
जपशील का राणी गं..

घडोघडी पोरं जोडी
बदलत्यात राणी गं..
जन्मोजन्मी साथ तुझी
देशील का राणी गं..

जग लई वंगाळ बघ
झालया राणी गं..
जरा जपुन माझ्या मागं
चाल राणी गं..

सावली देहाची माझ्या
झालिस राणी गं..
आई-वडलांना माझ्या सांग
भरवशिल का राणी गं..

माझ्या लाडाचे राणी
पुस डोळं तुझं गं..
पदराआडून बघ कोण
बघतया राणी गं..

हळुहळु दुडूदुडू
पळंल ते राणी गं..
फौजदार मग सांग त्याला
करशिल ना राणी गं..

इवल्या इवल्या पावलांना
चालव राणी गं..
तुच त्याची आई
आता तूच बाप राणी गं..

सरणाहून माझ्या जरा
थांब लांब राणी गं..
धग सरणाची सांग तुला
सोसल का राणी गं..

शपथ हाये माझी तुला
जिवाला जप राणी गं..
तुझ्या जिवातच जिव माझा
गुंतलाय राणी गं..

जगणं मरणं हाये एक
खेळ राणी गं..
माझ्याईना संसाराचा आता
घाल मेळ राणी गं..

(संतोष, 5 ऑक्‍टोबर 2006, झेड ब्रिज, पुणे)

(पदरात 6-7 महिन्याचे लहान मुल असलेल्या माझ्या एका जिवलग मित्राचे निधन झाले. काही वर्षे तो पुण्यात स्टडी सर्कलमध्ये पी.एस.आय. होण्यासाठी स्पर्धापरिक्षांचा अभ्यास करत होता. त्याने प्रितीविवाह केला होता. पण डाव अर्ध्यातच थांबला.)

No comments: