Monday, July 5, 2010

चारोळ्या आणि सारोळ्या (2003-05) 4

31) फास
दलालांच्या तोंडी
शेतकऱ्याचा घास आहे
कुणब्याच्या मानेला
बाजारातच फास आहे

32)महायुद्ध
शांत शांत म्हणता म्हणता
जग अशांत झाले...
महायुद्धाच्या अग्नीत
न्हाऊन निघाले....

33) लोकशाही
निवडणूकीच्या काळात
साम, दाम, दंड, भेद...
गांधी नेहरूंच्या स्वराज्यात
लोकशाहीच्याच ह्‌दयाला छेद...

34) असाही देव
देवाऱ्याही देवळात
माणूसकी बाटू लागली
पुजाऱ्याची काळी आई
सत्तेलाच चाटू लागली

35) त्सुनामी
कोण म्हणतं त्सुनामी
फक्त समुद्रच ढवळतात
जरा माझ्याही मनात पहा
त्या मनही जळतात

36) संधी
जिवनाच्या रस्त्यावर
जर कधी काळोख दाटला
तर फक्त दिवा जप
संधी त्याच किरणांनी येईल
तू फक्त चालत रहा

37) भेट
आयुष्यात एखाद्या वळणावर
जरुरी नाही आपण भेटलंच पाहीजे
पण जेथे असाल तेथे असे रहा
की भेटावसं वाटलं पाहीजे

38) स्वप्नं
आयुष्यात अशी अनेक वळणं येतील
की काहीतरी गमवावं लागेल
त्या प्रत्येक वळणावर
जीव सोडला तरी चालेल
पण स्वप्न कधी सोडू नकोस...

39) ओळख
आयुष्यात पुन्हा भेटल्यावर
ओळख देण्याच्या लायकीचा वाटलो
तरच ओळख द्या...
नाही तरथुंकून गेलात तरी चालेल

40) डोळे
जिवनाच्या रस्त्या रस्त्यावर
तुम्हा सर्व ओळखतील... असं नाही
सर्व विसरतील... असंही नाही
तुम्ही फक्त चालत रहा
चार डोळे तुमची वाट पाहतील
दोन आईचे, दोन वडीलांचे...

No comments: