Monday, July 5, 2010

चारोळ्या आणि सोरोळ्या (2003-05) 5

41) मैत्री (रुपा, अस्मी, पद्मा, शिल्पा, प्रिया, शुभांगी व स्मितासाठी)

वाटलं नव्हतं कुणी असा
मैत्रीचा हात देईल
जिवनाच्या रस्त्यावर
दुःखातही साथ देईल

हिच आपली सप्तरंगी साथ
अशीच कायम राहो
इंद्रधनुष्य खुलतच जावो
मी तुटता तारा झालो तरी....

42) (सागर कवडेसाठी-त्याच्या डायरीत)


सागरात यशाच्या
सागर तू पोहत raha
milalach कधी वेळ तर
माझ्याही घरी डोकावून पहा

43) मासळी (शैलेश घुले यास)

शैलेश तू तर
सुमडीत कोंबडी मारलीस
वाटवंटात चालता चालता
मासळी कशी धरलीस

44) तुझ्यासाठी (संतोष धायगुडे, रियाज इनामदार)
तुझ्या एका हाकेसाठी
माझे कान आतुर आहेत
तु फक्त मागुन बघ
माझे पंचप्राणही हजर आहेत

45) दोन गोष्टी
जगात फक्त दोनच गोष्टी तुमच्या आहेत.
तुमच्या ह्दयातील माणसं आणि तुमची स्वप्नं
दोन्हींना जिवापाड जपा...
कारण,ती तुटल्यावर जीवन उद्धस्त होतं...

No comments: