Sunday, July 11, 2010

लाटांचा भर ओसरल्यावर

लाटांचा भर ओसरल्यावर
श्‍वासही केलास परका
तु तरीही हसते आहेस
आणि मी सुन्न माझ्यात...

तु भाळी चुंबिलेल्या
त्या चुंबनांची शपथ
तुझ्या पापण्यांच्या वादळानं
पान फुलं सारी झडलीत

आता उरलाय फक्त देठ
तू ओरंबडलेला...

No comments: