Sunday, June 13, 2010

बात

बात,
बात तर खूप आहे...
पण जाऊ दे...
तु सांग...
असं मी म्हणणार
अन्‌ तू बोलायला लागलीस की
माझीच बात होणार...

No comments: