Thursday, February 12, 2015

एक दिवस... लवकरच...

जातीनं धर्माची खोलून मारल्यावर
धर्मगुरू पेटले, निखारले, विझले
जातीचा गंडा, धर्माचा गांजा
क्षणात झिंगाट गंडेगांजाडू

पण मौका सभी को मिलता है...

भुकंपाचा एक धक्का
लाटेचा एक तडाखा
एक दिवस
लवकरच...

ढासळतील सार्या भिंती
कोसळतील कळस
हलवत राहतील उपटे
भग्न ढिगार्यात घंटा

तेव्हा खदाखदा हसत
जगण्याच्या नशेत
निस्सिम निधर्मी जग
सुखासुखी भोगेन म्हणतोय...

(संतोष डुकरे, पुणे)

No comments: