Thursday, February 12, 2015

तुमची हौस भागू द्या...

घामा घामातूनही पेटताहेत
रक्तळले मळे
विहीरी थारोळी
पाट वाफे
सरी रोपटं.. कुस्करलेलं...

हात हलले... खटाक...
ओठ हलले... फटाक...
डोळे हलले... बटाक...
केस हलले... कटाक...

हरी मुखे म्हणा हरी मुखे म्हणा
पापांची गणना कोण करी
चित्रगुप्त झाला गुप्त
देव इंद्र स्वैराचारी

सांब म्हसणात दंग
कृष्ण राधेच्या महाली
कंसवनी फिरे नागडी
सत्ताभोगांची रंडकी

तुमची हौस भागू द्या एकदाची
उद्या तुमची तिरडी उठवूच...

(संतोष डुकरे, पुणे)

No comments: