Tuesday, March 10, 2015

वांझोटं जिनं... सर्वोत्तम जिनं...

मी आता थांबतो
चालून तरी काय होणार
एक घाव दोन तुकडे चार टोकं
बोललो ही असतो मोठ्यानं
पण शब्दांनी गाभ राहणार
मी अनौरस बाप होणार
आणि माझ्या लेकराची माय
अकाली विधवा होणार
म्हणून आपलं गप रहायचं
मुक्यानं मुकीला मुकाट झवायचं
ना गाभाचं भ्यॉव, ना गाभडायची चिंता
वांझोटं जिनं... सर्वोत्तम जिनं...
(संतोष डुकरे, पुणे)

No comments: