Tuesday, March 10, 2015

मारामार...

डोकं सुन्न... मेंदू सुन्न...
तरीही चाललंय ते बरं चाललंय
हात धरले... प्रश्न मिटला
पाय बांधले... प्रश्न मिटला
ओठ शिवले... प्रश्न मिटला
पण साला या मेंदूचं काय तरी कराया पायजे...
डोळे मिटता येतात कधीही
तसा मेंदू मिटता यायला हवा होता
स्वतःच स्वतःच्या बुद्धीवर
करावे लागणारे बलात्कार तरी वाचले असते
मेंदू थंड करायला
पोथ्या पुराणं भिकारचोट ग्रंथ
सारीच षंढ, मेंदूभेदी, घरफोडी
तुमच्या धर्मात काही उतारा असला तर सांगा...
आमच्याकडं सगळीच मारामार
(संतोष डुकरे, पुणे)

No comments: