Tuesday, March 10, 2015

ग्रंथ... धर्मग्रंथ

एक ग्रॅम अफु घ्या
त्यात पाव ग्रॅम गांजा मिळवा
पावशेर दुधात मिसळा घुसळा
वर त्यात चवीपुरती भांग टाका
आणि हा कैफाचा प्याला
एका दमात रिता करा
मग हातातल्या टाकानं
पानं, पट, पत्रावळ्या
दिसेल ते खरडत रहा
इतिहास घडवा... इतिहास चढवा
इतिहास मढवा... इतिहास लढवा
तोंडाचा वास जाईस्तोवर
खर्डेघाशीचा देव होईल
देवाला धर्म लागेल
धर्माला ग्रंथ लागेल
आणि तुमच्या बाडाचं आयुष्य
कधीतरी सार्थकी लागेल
तुम्ही फक्त पित रहा
तुम्ही फक्त लिहीत रहा
पिता पिता लिहा
लिहीता लिहिता प्या
हागता मुतता झवता
लिहा लिहा लिहित रहा
आमच्या बोकांडी
पिढ्यान पिढ्या चढत रहा
एकामागून एक या
एकटे या दुकटे या
टोळ्यांनी या... ठेक्यांनी या...
चढत रहा...
आम्ही नाही म्हणत नाही तोवर
तशी आम्हाला सवयच नाही म्हणा
तुमचं तुम्ही चालू द्या...
उतत रहा मातत रहा
घेतला वसा घुसवत रहा
आम्ही फक्त वाट पाहतो...
तुम्हीच सांगितल्याप्रमाणे...
यदा कदा या मुर्दाडांना
ग्लानी येईल जेव्हा केव्हा
तेव्हा तुम्ही अवतार घ्या...
आम्ही भडवे होत राहू...
बडवे चढवून घेत राहू...
मग आमचा देव येईल
देवासोबत धर्म येईल
धर्मासोबत ग्रंथ येईल
तुमच्या बाडांचं मुखमैथून
आम्ही कंठभर जोगवत राहू...

(संतोष डुकरे, पुणे)

No comments: