Tuesday, September 1, 2009

चकवा...

खरच का मी एकटा आहे...
या जगाच्या उकीरड्यावर
पडलेला अस्ताव्यस्त,
स्वप्नं पाहत उद्याची

खरचं का कुणी नाही...
मला हात देणारं
दुखःतही माया चाखविणारं

...कुणी नाही मग कोण करतं
पाठीमागून वार माझ्या,
कुणी नाही मग होतो कसा
अर्ध्या वाटेत घात माझा

कुणी नाही मग असेल का हा...
माझ्या मनाचा शब्दच्छल सारा
की, असेल माझ्या भाग्याचा
हा जिवघेणा चकवा...

संतोष (कॉलेज ऑफ ऍग्रीकल्चर, 2002)

No comments: