Wednesday, September 2, 2009

कशासाठी ?

झटली काया
विटले मन
कशासाठी ?
कोणासाठी ?

श्रावणातल्या सरीसाठी
छटाकभर पोटासाठी
आसुरलेल्या ओठांसाठी
अन करकरणाऱ्या मोटेसाठी...

आटवली माया
काळजाची छाया
कशासाठी ?
कोणासाठी ?

थरथरणाऱ्या लाटेसाठी
लटपटणाऱ्या वाटेसाठी
धगधगणाऱ्या राखेसाठी
अन हिरमुसलेल्या हाकेसाठी...

ताक भात
निरोपाचा हात
कशासाठी ?
कोणासाठी ?

ओघळणाऱ्या डोळ्यांसाठी
दाबलेल्या हुंदक्‍यासाठी
सळसळणाऱ्या पदरासाठी
अन वखवखलेल्या जिवनासाठी...

संतोष (कॉलेज ऑफ ऍग्रीकल्चर, 2005)

1 comment:

Anonymous said...

nice one yar, simply great.

--Ramesh