Wednesday, September 2, 2009

असं का...

देवळाच्या गाभाऱ्यात
देव सुखरूप
भट सुखरूप
घंटा मात्र भक्ताच्या डोक्‍यावर .... असं का ?

सुग्रिवाची आस
वालीला फास
रामाच्या राज्यात
सितेला वनवास ... असं का ?

प्रेमाच्या अंगणी
कुत्र्यांची काशी
चोरांच्या दुनियेत
संन्याशाला फाशी ... असं का ?

पुनवेच्या राती
चांदण्यांच्या वाती
तुमच्या आमच्या हाती
फक्त आशेची वाटी... असं का ?


संतोष (कॉलेज ऑफ ऍग्रीकल्चर, 20 फेब्रुवारी 2005)

1 comment:

Anonymous said...

lagta hai ki tumhare dil kabhi na kbhi tuta hai.... hota hai dost... dard to bahot hota hai... but enjoy the buty of pain....


Nitin Patil