Tuesday, September 1, 2009

तू माझ्याकडं

- तू माझ्याकडं
मी तुझ्याकडं
असं किती दिवस
नुसत पाहतच रहायचं
डोळ्यातले भाव
ओठात दाबून
नुसत झुरतं रहायचं...

खुलू जे ओठ तुझे
अश्रू माझे टिपण्यासाठी
पाणावू दे डोळे तुझे
भाव माझे जाणण्यासाठी...

मी तुझ्या वाटेकडं
तू माझ्या हाकेकडं
आणखी किती वर्षे
नुसतं पाहतच रहायचं
ओठात हासू आणि
डोळ्यात आसू ठेवून
नुसतं झुरतच रहायचं...

संतोष (कॉलेज ऑफ ऍग्रीकल्चर, 2004)

No comments: